2018. április 15., vasárnap

Madarak és fák napja: anagrammák


Anagrammák madarak nevével

Egyszerű változat

Ha átrendezed a megadott szavak betűit, egy madár nevét kapod.


boglya             ______________________________

mosoly            ______________________________

még                _____________________________

dunna              _____________________________

véreb              _____________________________

kanóc              _____________________________

Viki                  _____________________________

Bécsig             _____________________________

kacsó               _____________________________

dúl                   _____________________________


ős üvölt           _____________________________

leli                   _____________________________

neki láp           _____________________________

érce                _____________________________

nyárs ám         _____________________________

segélyre          _____________________________

bömbölik a…   _____________________________

örök  szem      _____________________________

akarsz             _____________________________

lohol                _____________________________

ropik               _____________________________

alak                 _____________________________


csak nyertek    _____________________________


pátosza            __________________________

fákon csap      __________________________

rés csikar         __________________________

szálas has        __________________________

még járda        __________________________

ágon diri         __________________________

fali gnóm        __________________________

örvös begy      __________________________

zöldülök          __________________________

égj dráma        __________________________

MEGFEJTÉSEK

Egyszerű változat:

bagoly             boglya
sólyom            mosoly
még                gém
nandu              dunna
veréb              véreb
cankó              kanóc
kivi                  Viki
gébics             Bécsig
csóka               kacsó
lúd                   dúl

süvöltő            ős üvölt
lile                   leli
 

pelikán           neki láp
réce                érce
sármány          nyárs ám
seregély          segélyre
bölömbika       bömbölik a
ökörszem        örök szem
szarka             akarsz
holló                lohol
pirók               ropik              
alka                 alak

nyaktekercs     csak nyertekposzáta                        pátosza                                  
fakopáncs                   fákon csap
sarki csér                     rés csikar                                
halász sas                    szálas has       
jégmadár                     még járda                   
nádi rigó                     ágon diri                    
flamingó                     fali gnóm       
vörösbegy                   örvös begy     
zöldküllő                    zöldülök                    
jégmadár                     égj drámaNehezebb változat

Néhány szó kivételével most is át kell rendezned a megadott szavak betűit. De egy betűt ki is kell cserélned ahhoz, hogy madárnevet kapj.


fecseg             ________________________

tulipán            ________________________

reggel             ________________________

szalagon          ________________________

racka               ________________________

császár            ________________________

nugát              ________________________

csövek             ________________________

sérve               ________________________

kincse              ________________________

gányolta          ________________________

ballag              ________________________

csibék              ________________________

gerely             ________________________

vakarj              ________________________

kiborít             ________________________

ripacsot           ________________________

pálinka            ________________________

zúzok               ________________________

köcsög             ________________________

keserű             ________________________

nyaka              ________________________

pingál              ________________________

bukik               ________________________

vajra               ________________________

lengetik           ________________________

király               ________________________
MEGFEJTÉSEK

Nehezebb változat

fecske             fecseg
gulipán            tulipán
gerle               reggel
szalonka          szalagon
szarka             racka
szárcsa            császár
tukán               nugát
vöcsök             csövek
vércse             sérve
cinke               kincse
csalogány        gányolta
galamb           ballag
gébics             csibék
gerle               gerely


karvaly            vakarj
kolibri             kiborít
pacsirta           ripacsot
pelikán            pálinka
túzok               zúzok
vöcsök             köcsög
keselyű            keserű
kánya              nyaka
póling              pingál
kuvik               bukik
varjú               vajra
tengelic           lengetik
sirály               király